Một đêm lên đỉnh với em thư ký Kashii Hanano nõn nà, cho nên tâm trạng Thuyền lúc này đang vô cùng khẩn trương nhưng cũng mang lấy cho nàng một chút kích thích chờ mong. Rồi Thuyền lại nghe thấy tiếng ông Trương truyền từ sau tới nói: “Thuyền, con mặc đồ mỏng như vậy sẽ lạnh đó, Sếp già cưỡng hiếp em nhân viên Kashii Hanano nóng bỏng bố đắp chăn cho con nhé”… “Dạ…”. Thuyền ngoan ngoãn đáp lời bố chồng. Bởi vì lúc này đã là đêm khuya, lại nghe bố chồng nói nàng cũng thấy có chút lạnh, nên vẫn là đồng ý nói… Ông Trương thấy nàng đồng ý liền vội vàng duỗi tay kéo chăn qua đắp lên người Thuyền! Nhưng Ông