Ngoại tình với bạn của vợ Aika Yamagishi nóng bỏng, mạng là một mảnh đất màu mỡ và dễ kiếm nên tên trưởng phòng này đi phong bì cho tôi khá hậu. Bàn tay của hắn cũng dính nhiều tràm. Những chuyện làm giả hồ sơ để được công nhận thương binh, Chán vợ nên gạ tình bạn của vợ Aika Yamagishi khát tình hay hưởng chính sách chất độc màu da cam… thu được bộn tiền nếu mà bị phanh phui ra thì coi như xong. Theo những gì ông ta nói với tôi thì ông Dũng này khi vừa mới về nhà 5 năm trước đã được thị trấn báo cáo lên huyện để cắt chế độ liệt sỹ. Khi đó thì người nhà họ Hứa vẫn là chủ tịch UBND thị trấn và trực tiếp