Sếp già gạ tình em nhân viên Yamagishi Aika vắng chồng, ngay! – Ngọn gió độc nào hôm nay kéo anh ra đây vậy! – Sặc, không không, anh là gió ấm giữa mùa đông mừ! Nó nhìn tao từ chân lên đầu, rồi tiếp: – Nhìn anh như thế hỏi không độc thì là gì, người gì mà ăn mặc kì kì, mà anh không giặt áo à, tuần trước thấy, Sếp già gạ tình em nhân viên Yamagishi Aika cuồng dâm hôm nay cũng thấy, bọn bạn em thấy anh thì toàn chỉ nhau rồi ôm bụng cười thôi, tránh xa xa em ra! – Lúc đó tao tức lộn ruột lên rồi đấy, chả thèm nói với nó nữa. – Rồi sao nữa, thế mày không hỏi được gì à? Cứ từ từ nghe tao kể, đứng trực được 1